Op 1 september 2020 is het Aanmeldportaal casemanagement dementie Haarlemmermeer gestart.
Met de betrokken organisaties, te weten Zorggroep Haarlemmermeer, VVT organisaties (Amstelring, Allerzorg, Buurtzorg, PCSOH, Zorgcentra-Meerlanden, Zorgbalans en de Zorgspecialist), het Spaarnegasthuis en Ketenzorg Dementie Amstelland en de Meerlanden, is afgesproken om de toeleiding naar casemanagement te regelen via een Aanmeldportaal.

Dit betekent in de praktijk dat de verwijzers, huisartsen en ziekenhuizen, na het stellen van de diagnose via een aanmeldformulier op de website van de Zorggroep Haarlemmermeer casemanagement voor de cliënt aan kunnen vragen.
Het aanmeldportaal neemt contact op met de casemanager/dementieverpleegkundige van de VVT organisaties. (de cliënt wordt dus niet meer bij een team aangemeld)
Het eerste huisbezoek voor het onderzoeken van de zorg- en ondersteuningsbehoeften wordt door de casemanager of de dementieverpleegkundige gedaan. Zij/hij kijkt samen met de cliënt en zijn naasten wat nodig is en door wie dat het beste geleverd kan worden, en dus welke ondersteuning kan worden ingezet.

Bewoners uit de Haarlemmermeer kunnen zichzelf of iemand anders niet rechtstreeks aanmelden bij het Aanmeldportaal. Zij kunnen wel bij de huisarts aangeven dat zij gebruik willen maken van de ondersteuning door casemanagement. De huisarts kan dan een aanmelding bij het Aanmeldportaal doen.

Lees hier meer over casemanagement