Sociaal werk ouderen

Is er sprake van geheugenproblematiek of heeft u een ‘niet-pluis-gevoel’ dan kunt u contact opnemen met de sociaal werker van MeerWaarde, wij zijn er voor u! Onze sociaal werker heeft een nauwe samenwerking met onder andere de huisarts, praktijkondersteuner en thuiszorg. De sociaal werker geeft u voorlichting over de voortgang van geheugenproblemen en kan u van advies voorzien, wat u kunt ondernemen om actief te blijven en gezond te leven.

U kunt ons bellen voor een luisterend oor of als u vragen heeft over:
– Informatie en advies over (financiële en zorg)regelingen
– Bemiddeling en verwijzing naar derden
– Begeleiding in de eerste fase

In veel situaties hebben inwoners er baat bij om geïnformeerd te worden over bijvoorbeeld thuiszorg of dagactiviteiten. Maar ook heeft onze sociaal werker veel kennis over voorzieningen en kan u ondersteunen bij het aanvragen en realiseren hiervan, bijvoorbeeld bij een Wmo-aanvraag.

De hulp van MeerWaarde is kosteloos en u heeft geen indicatie nodig.

De sociaal werker van MeerWaarde werkt bij u in de wijk en is bereikbaar via onze PlusPunten. Voor meer informatie over de bereikbaarheid: klik op deze link.

Zie ook de informatiepunten Meerwaarde op de sociale kaart van de Haarlemmermeer.